Agenda i inscripcions

Search

Portal de transparència de La Xixa

Barcelona

www.laxixateatre.org

laxixa@laxixateatre.org

@laxixateatre+

34 625277263

C/Tapies 1 –08001, Barcelona (Seu de Lafede.cat)

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

Protocol Ambiental