BODI.png

Mètode BODI: Els cossos i la no-discriminació des de primera infància

Formació per a MESTRES
Professionals que treballen amb primera infància

Formació Acreditada i Reconeguda pel Departament d'Ensenyament

PROGRAMA

Dilluns 22/02, 1/03, 8/03, 15/03, 22/03, 12/04, 3/05

17:30h - 19:30h

Online per Zoom

Per a professionals d'Educació Infantil i Primer Cicle de Primària

Inscripcions aquí

 

Els cossos i la no-discriminació des de primera infància és una proposta formativa que aposta per al desenvolupament d’habilitats fonamentades en la inclusivitat i la no-discriminació des de les primeres edats. La formació se centra en la interacció de les possibles discriminacions que es donen des de primera infància al voltant dels eixos de: la diversitat cultural, el gènere, el cos i la sexualitat, amb els objectius de:

 

  • Contribuir al desenvolupament de pràctiques educatives dins i fora de l’entorn escolar en relació amb l’educació intercultural, l’educació de gènere i la inclusió dels nens i nenes amb entorns culturalment diversos.

  • Contribuir al desenvolupament de les competències dels i les professionals que treballen amb infants a través de nous mètodes i noves eines pràctiques per a ser adaptades a l’entorn propi.

  • Contribuir al desenvolupament de la capacitat de l’escola per a fer front a la diversitat cultural i assegurar que els nens i nenes de diferents orígens culturals no estan exclosos.

  • Dotar als infants d’eines per a la seva participació en una societat intercultural tolerant cap a la diversitat cultural i de gènere.

  • Oferir eines i estratègies per a abordar qüestions sensibles en relació amb el cos, la salut i la sexualitat dels nostres nens i nenes.

Total de 14h de formació online sincrònica

6 hores de treball a l’aula per a desenvolupar una activitat del Manual del Mètode Bodi.

Total 20 hores de formació

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • https://www.instagram.com/laxixat/