Diagnòstics participatius

La Xixa Teatre compta amb un equip d'investigació per a la realització de diagnòstics participatius a partir de tallers, formacions, fòrums i accions puntuals sobre les següents temàtiques:

 

• Interculturalitat, Racisme, Xenofòbia, Inclusió Social i Integració;

• Gènere, Polítiques d'igualtat i Diversitat Sexual;

• Ciutadania Activa, Participació Ciutadana i Desenvolupament Local.

Per a més informació contacta'ns!