Facilitació de grups i fòrums oberts

La Facilitació de Grups (FG) és un conjunt d'habilitats tècniques i eines dins de la metodologia del Treball de Processos emprat per a crear condicions que permetin un desenvolupament satisfactori dels processos que es viuen dins dels grups. La Facilitació de Grups pot contribuir a:
• Millorar la qualitat dels processos grupals.
• Estalviar temps en termes d'eficiència i eficàcia dels processos.
• Transformar els conflictes en espais de reflexió i acció.
• Replantejar les formes d'organització del grup per a que l'equitat i l'equilibri de poder siguin efectius (o per a assegurar l'equitat i l'equilibri de poder).
• Fomentar la participació i el compromís de les persones involucrades.
Aquesta eina està dirigida a diferents grups, entitats i organitzacions públiques i privades, diverses, petites, grans... que trobin important cercar la manera de desafiar els conflictes humans, de trobar noves formes d'entendre'ns com a éssers socials i de fer més sostenible els principis de comunitat i de convivència en la diversitat.


La Facilitació de Grups es idònia en els següents contextos:
• Quan un grup vol assolir els seus objectius de forma més eficaç, eficient i sostenible.
• A l'hora de prendre una decisió important com a grup, o quan es volen millorar els processos de presa de decisions.
• Quan es pretén millorar o agilitzar les reunions de treball o de grup.
• En moments delicats o difícils, quan hi ha conflictes i es necessita generar un marc per a transformar-los.
• En qualsevol moment de la vida o funcionament grupal en el qual el grup requereixi construir un nou marc de treball o un espai especial en què totes les veus siguin escoltades.

 

Els Fòrums Oberts són trobades democràtics, estructurats i presencials en els quals totes les persones haurien de sentir-se representades. Són facilidados d'una manera "profundament" democràtica, la qual cosa significa que és un espai per a expressar els somnis i sentiments més profunds: "... el conflicte en sí mateix és la manera més ràpida de crear comunitat ...". Són espais públics que acullen discussions obertes sobre problemàtiques comunitàries o socials i suposen un marc idoni per a que una comunitat conegui la gran diversitat d'idees i sentiments dels seus participants.


Prenen el seu model dels ritus ancestrals que han sorgit d'una manera o altra en la majoria de les cultures del món. Es diferencien de les assemblees ciutadanes actuals, que tendeixen a formats uni-dimensionals, perquè parteixen de la necessitat de poder tractar els problemes complexos de les organitzacions i de la comunitat tenint en compte que les experiències humanes són intenses, emocionals, i sobretot, traumàtiques.


Pensem que és important aquest tipus de format quan es presenta la necessitat de:


• redistribuir el poder i donar importància a l'estat d'ànim dels grups
• parlar sobre diferents temes no resolts o difícils de resoldre
• respondre a les sensacions de frustració, que tenim moltes vegades, a causa de la desconfiança o la por a les esferes superiors de poder
• desafiar la desesperança d'aconseguir canvis
• retrobar-se amb el desig de formar comunitat i d'experimentar-la.

 

La següent taula descriu quan és més propici utilitzar les metodologies: