TEATRE DE LES OPRIMIDES PER A COMBATRE

LES DESIGUALTATS INTERSECCIONALS

AL TREBALL DOMÈSTIC I DE CURES

Organitzen:

Amb el suport de: