top of page
  • Writer's pictureLa Xixa

"La tradició teatral africana s'ajusta molt més al teatre de l'oprimit que al teatre oc


La Directa.cat entrevista a Mamadou Diol en la seva visita a Barcelona. Es pot llegir l'entrevista aquí: https://directa.cat/mamadou-diol-tradicio-teatral-africana-sajusta-molt-mes-al-teatre-de-loprimit-que-al-teatre

La Directa.cat entrevista a Mamadou Diol en su visita a Barcelona. Pueden leer la entrevista aquí: https://directa.cat/mamadou-diol-tradicio-teatral-africana-sajusta-molt-mes-al-teatre-de-loprimit-que-al-teatre

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page