top of page
  • Writer's pictureLa Xixa

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL "TEATRE FÒRUM I REPORTATGE COMUNITARI CONTRA L'ABANDONAMENT ESCOL


ESDEVENIMENT GRATUÏT / FREE OF FEE

(Scroll down for the program in English)

Amb aquesta conferència de cloenda del projecte Youth 4 Youth volem compartir els resultats del projecte i difondre les metodologies i el que hem après al llarg d’aquests dos anys.

La conferència inclou diverses activitats destinades a treballadors juvenils (educadors/as socials, professors/as, monitors/as de lleure, animadors/as socioculturals, treballadors/as socials, psicòlegs/as, etc.)

L'objectiu general de la conferència és dotar a les persones participants de les eines bàsiques per dur a terme processos de Teatre Fòrum i Reportatge Comunitari amb joves com a tècnica per a la transformació social, promoure la convivència en diversitat i lluitar contra l’abandonament escolar prematur posant als joves al centre.

Programa en catalá:

 Program in English:

  


2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page