top of page
  • Writer's pictureLa Xixa

Formació BODI 2020 Inscripcions Obertes


Mètode BODI: Els cossos i la no-discriminació des de primera infància

Formació intensiva per a professionals que treballen amb primera infància

​​

Dates

Dijous 3, divendres 4, dilluns 7, dimarts 8 i dimecres 9 de setembre 2020, de 16h a 20h

​​

Espai

Online: 3, 4, 8 i 9 setembre amb Zoom

Presencial: Casal de Barri del Poblenou (Rambla de Poblenou 49, Barcelona)

Espai

Professionals i persones interessades, del món educatiu.

Inscripcions aquí.

Mètode BODI: Els cossos i la no-discriminació des de primera infància és una proposta formativa que aposta per al desenvolupament d’habilitats fonamentades en la inclusivitat i la no-discriminació des de les primeres edats. La formació se centra en la interacció de les possibles discriminacions que es donen des de primera infància al voltant dels eixos de: la diversitat cultural, el gènere, el cos i la sexualitat, amb els objectius de:

> Contribuir al desenvolupament de pràctiques educatives dins i fora de l’entorn escolar en relació amb l’educació intercultural, l’educació de gènere i la inclusió dels nens i nenes amb entorns culturalment diversos.

> Contribuir al desenvolupament de les competències dels i les professionals que treballen amb infants a través de nous mètodes i noves eines pràctiques per a ser adaptades a l’entorn propi.

> Contribuir al desenvolupament de la capacitat de l’escola per a fer front a la diversitat cultural i assegurar que els nens i nenes de diferents orígens culturals no estan exclosos.

> Dotar als infants d’eines per a la seva participació en una societat intercultural tolerant cap a la diversitat cultural i de gènere.

> Oferir eines i estratègies per a abordar qüestions sensibles en relació amb el cos, la salut i la sexualitat dels nostres nens i nenes.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page