top of page
  • Writer's pictureLa Xixa

Per una emprenedoria verda, col·lectiva i intercultural

El projecte YURI, finançat pel programa Erasmus+ a l'àmbit de joventut, té com a objectiu promoure formes innovadores d'emprenedoria verda, social i col·lectiva entre les persones joves que viuen en contextos rurals i urbans. Per aconseguir-ho, s'involucren activament en la lluita contra el canvi climàtic des d'una perspectiva intercultural, sistèmica i de desenvolupament d'habilitats. En aquest projecte de 18 mesos hi participen 7 organitzacions de 6 països de la Unió Europea: CEPAIM (Espanya), CESIE (Itàlia), Élan Interculturel (França), KMOP Policy Center (Bèlgica), La Xixa Teatre (Espanya), XWHY (Lituània ) i YEU (Xipre).


Per què neix i a quines necessitats respon?


Els primers mesos del 2021, el consorci va dur a terme una investigació sobre la situació de les persones joves als diferents països socis. Va cridar l'atenció l’elevat percentatge de NINI, és a dir, de persones joves que no estudien ni treballen, així com l'alt índex de desocupació juvenil, amb taxes creixents a les zones rurals. Aquesta situació, ja complicada en si mateixa, s'ha vist agreujada per l'escalada de la crisi climàtica i les conseqüències de la Covid-19, evidenciant encara més la necessitat de promoure noves formes d'emprenedoria juvenil.

El projecte YURI té com a objectius:

  • Fomentar el diàleg entre les persones joves que viuen a zones rurals i urbanes;

  • Implicar activament les persones joves en la lluita contra el canvi climàtic des d'una perspectiva intercultural, sistèmica i de desenvolupament d'habilitats;

  • Promoure estratègies col·lectives innovadores d'autoocupació verda a través de la col·laboració urbano-rural entre les persones joves.


Com s'aconseguirà complir aquests objectius?


Entre juliol i setembre de 2022, totes les organitzacions sòcies han dut a terme una primera formació anomenada "Sistemes de creences i diàlegs interculturals entre joventut rural i urbana", per tal de fomentar el diàleg entre les persones joves, treballant de forma crítica els sistemes de creences, prejudicis i estereotips relatius als entorns rurals i urbans des d'un punt de vista interseccional.
Però això no ho és tot. Les organitzacions sòcies ja estan organitzant les properes activitats del projecte. D'una banda, entre novembre de 2022 i gener de 2023, a cada país es durà a terme una segona formació titulada "Desenvolupament de competències per a l'emprenedoria verda col·lectiva", en la que es treballaran les competències i habilitats socioemocionals necessàries per emprendre amb èxit projectes d'emprenedoria social verda col·lectiva. D'altra banda, del 5 al 9 de juny del 2023, es realitzarà una formació internacional: "Formació YURI per a joves". Totes les organitzacions sòcies i participants joves de cada país es reuniran a Brussel·les (Bèlgica) per crear i presentar una obra de teatre fòrum basada en les temàtiques treballades al llarg del projecte utilitzant el teatre com a eina d'incidència política.


El resultat final del projecte YURI serà "El manual de la joventut rural-urbana per a l'emprenedoria col·lectiva i verda". L’objectiu? Abordar, de manera crítica i amb un enfocament pràctic, l'encaix entre l'acció climàtica, l'economia social i la inclusió de la joventut des d'una perspectiva holística, sistèmica, de desenvolupament d'habilitats i proactiva. Concretament inclourà:

  • El marc teòric basat en la investigació documental realitzada a cada país i a nivell europeu.

  • Bones pràctiques relatives a les iniciatives verdes i socials existents als països socis.

  • La ruta d'aprenentatge i activitats realitzades pels socis a les diferents formacions.

  • Una sèrie de recomanacions polítiques.

Per saber més sobre el projecte i participar a les nostres futures activitats, visita la pàgina del projecte www.yuri-project.eu, així com les xarxes socials @yuriprojecteu a Instagram i facebook.com/yuriprojecteu Seguint la línea... el projecte Green Interculturality Recordem que aquest context, La Xixa també ha participat i participa en projectes relacionats amb la sostenibilitat i la inclusió. El projecte Green Interculturality, precisament neix amb el desig de combinar els temes d'interculturalitat i migració amb la consciència i l'acció mediambiental. Recentment, hem tingut el plaer de poder finalitzar dos resultats, d'allò més interessants, arrel de l'experiència amb els i les participants del projecte. Us animem a donar un cop d'ull al:

  • Mapa Interactiu: Aquest mapa neix d'un taller realitzat a la ciutat de Barcelona, l'any 2022. Es tracta d'una construcció participativa amb 15 persones amb un mix de persones migrades i nascudes a Catalunya amb diferents nivells d'arrel al territori. L'activitat té com a objectiu generar un espai de trobada i col·laboració entre persones migrades i persones de la ciutat d'acollida per apropar-se a la ciutat apropiant-se i descobrint nous espais i projectes per a una ciutat més cooperativa, intercultural, accessible i sostenible. L'objectiu consisteix en produir conjuntament un mapa de llocs, iniciatives, recursos que afavoreixen la integració social de les persones migrades, si no també que fomenten pràctiques ecosocials i residu zero i en el marc del Compromís Ciutadà, el Pla Residu Zero i el Pla Natura de la Ciutat de Barcelona. El mapa estarà disponible online per a la seva difusió i consulta, i serà enviat via email a més de 50 entitats de l'àmbit de la formació i la inserció sociolaboral de persones migrades.


  • La guia: "Actividad de aprendizaje del idioma a través de la naturaleza y la ecología" com un recull de recursos tant teòrics com pràctics, fruit de les investigacions realitzades per les diferents organitzacions sòcies del projecte. Donem èmfasi a l'aprenentatge d'idiomes per a les persones que viuen un procés migratori.

Trobeu tots aquest materials a l'apartat del Green Interculturality de La Xixa: www.laxixa.org/gigi


Igualment, recorda que al nostre blog, anem pujant totes les novetats dels projectes els quals participa La Xixa. Volem convidar-te a donar una ullada a la nova guia per a professionals al últim post "Descarrega't la Guia per una Educació Sexual Inclusiva (Included)"


Comments


bottom of page