top of page

Política de Privacitat

ASSOCIACIÓ LA XIXA TEATRE com a responsable del tractament, a través de la seva plataforma, laxixateatre.org garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 

 

LA XIXA TEATRE només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades. 

 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web: 

  

Responsable del tractament 

 

Identitat: ASSOCIACIÓ LA XIXA TEATRE

CIF: G-65424038  

Direcció Postal: c/Doctor Dou 16 principal 1era, 08001 Barcelona 

Correu electrònic: laxixa@laxixateatre.org 

 

Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació 

 

Tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

 

  • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre formulari i/o e-mail de contacte legitimats pel seu consentiment al posar-se en contacte amb nosaltres.  Art 6.1.a) RGPD

  • Gestionar la seva alta como a usuari del nostre newsletter i enviar-li comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes legitimats pel seu consentiment donat al posar-se en contacte amb nosaltres (Art.6.1.a RGPD) i l’interès legítim (Art. 6.1.f RGPD).

 

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i nomes seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. 

 

Destinataris de les seves dades 

 

Les seves dades podran ser cedides a Administracions Públiques i altres entitats col·laboradores que estiguin relacionades directament amb les activitats de l’ASSOCIACIÓ LA XIXA TEATRE.

 

Drets de l’interessat 

 

Com a usuari de laxixateatre.org, tindran dret a: 

 

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides. 

  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions. 

  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment. 

 

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntat còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic laxixa@laxixateatre.org, o si considera que els seus drets han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat).

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
bottom of page